Hướng dẫn lấy mẫu nước xét nghiệm

Để kết quả xét nghiệm có độ chính xác cao, cần tuân thủ quy trình lấy mẫu như sau: